Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v webové stránky www.thalea.cz je společnost THALEA AGENCY s.r.o., Školská 660/3, Praha 1, 110 00, IČO: 09497170, info@thalea.cz („správce“).

Uživatel internetové stránky, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je zadání těchto údajů do poptávkového či náborového formuláře na webových stránkách. Správce zpracovává osobní údaje pro účely zasílání hromadných pracovních nabídek, pro účely přímého marketingu a zasílání novinek v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, město bydliště (a další města působnosti) a věk, přičemž poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Správce zpracovává osobní údaje pro účely po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu 5 let od získání osobních údajů.

Pokud by se uživatel domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem nebo GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může uživatel požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě, že uživatel bude nespokojen se zpracováním osobních údajů, může se se svojí stížností obrátit na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.